wersja demonstracyjna
MegaBIP program do prowadzenia BIP


Kto musi prowadzić BIP

Stronę podmiotową BIP muszą prowadzić podmioty, które wykonują zadania publiczne w szczególności:
  • organy władzy publicznej i samorządowej;
  • podmioty reprezentujące Skarb Państwa;
  • podmioty reprezentujące państwowe i samorządowe osoby prawne oraz podmioty reprezentujące inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;
  • inne podmioty które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym lub w których Skarb Państwa lub samorząd maja udział większościowy;
  • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne;


Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w programie.zobacz!pobierzzobacz! więcej
pobierz demo więcej
dlaczego MegaBIP więcej