wersja demonstracyjna
MegaBIP program do prowadzenia BIP


Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie lub wynajęcie serwera wirtualnego wyposażonego w obsługę języka PHP oraz bazę danych MySQL®. Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

UWAGA: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Często usługodawca oferuje taki certyfikat w ramach świadczonych usług hostingowych, jednakże najczęściej jest to certyfikat tego usługodawcy (wystawiony na niego), a więc przeglądarki będą zgłaszały go jako błędny!

Informacja: do wersji dystrybucyjnej dołączone są programy PDWFileBrowser oraz CKEditor, które NIE są integralną częścią programu MegaBIP. PDWFileBrowser jest dostępny w wersji beta i możliwe, że trzeba go będzie dodatkowo skonfigurować! Panel MegaBIP umożliwia konfigurację. Program PDWFileBrowser może być zastąpiony dodatkowo płatnym programem CKBinder, do kupienia u producenta.zobacz!pobierzzobacz! więcej
pobierz demo więcej
dlaczego MegaBIP więcej