MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

4.08 i nowy typ licencji

03.10.2019

W wersji 4.08 poprawiony błąd kalndarza. Program jest też przygotowany do obsługi nowego typu licencji. Aktualizacja polega na wgraniu plików wg. zasad.


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek