MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Deklaracja dostępności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności na stronach podmiotowych (BIP).

Informacja ta ma zawierać szczegółowy wykaz udogodnień, które zwiększą dostępność strony, znalezienie i zrozumienie treści itd. szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.

Sama Deklaracja musi spełniać wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej bez względu na to, czy strona jest już czy jeszcze nie jest w pełni "dostępna cyfrowo".

Odnośnik do Deklaracji musi być łatwy do odnalezienia na pierwszej stronie, która wyświetli się po wejściu na stronę BIP. Sama zaś strona musi mieć specjalną konstrukcję, szczegółowo opisane tagi (znaczniki).

Wymagań tych jest oczywiście więcej. Z tego względu w MegaBIP od wersji 4.10 dostępna jest specjalna sekcja służąca do przygotowania i publikacji Deklaracji Dostępności jako osobnej, niezależnej podstrony spełniającej wymogi formalne oraz wymogi techniczne. Jej edycja nie odbywa się przez panel, jest to opcja zaawansowana. Posiadaczom licencji SUP (z pomocą techniczną) pomagamy dostosować tę przykładową stronę Deklaracji do potrzeb instytucji.
© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski