MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Dostępność cyfrowa

07.01.2021

Ponieważ Państwo pytacie o to, przypominam (albo informuję), że WCAG 2.1 od 2.0 różni się w głównej mierze zalecenia dla redaktorów treści BIP.

Dostępność cyfrowa stron BIP jest uregulowana Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jej weryfikacji NIE MOŻNA powierzyć wyłącznie automatom do sprawdzania dostępności.

Strona musi też być wyposażona w Deklarację Dostępności, która NIE JEST zwykłą stroną BIP, tak jak strona BIP nie jest zwykłą stroną internetową.

Szczegóły, oczywiście, są na naszej stronie, zapraszam:

WCAG 2.1
Deklaracja Dostępności

strony rządowe:
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/dobre-praktyki-i-obowiazki
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/ostroznie-z-automatami-do-sprawdzania-dostepnosci-stron-internetowych© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski