MegaBIP

program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Informacja na temat "rekomendacji"
13.06.2024

Fakty, wyjaśnienia i zapowiedzi w związku z "rekomendacją".

Przypominamy o wyłączeniu MegaBIP 4
28.05.2024

MegaBIP w wersji 4 wkrótce przestanie działać.

Na nowe bazy
21.02.2024

Wersja 5.11 rozwiązuje problemy, które mogły wystąpić z niektórymi bazami.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Automatyczne kopie bezpieczeństwa

05.11.2023

Zgodnie z przepisami redakcja BIP musi wykonywać kopie bezpieczeństwa całej strony podmiotowej po każdorazowym wprowadzeniu zmian lub raz dziennie, jeżeli zmian jest kilka w ciągu jakiegoś dnia.

Kopia ta musi być przechowywana na zewnętrznym nośniku danych.

MegaBIP jest wyposażony nie tylko w moduł, który kopiuje wszystkie dane (tak z bazy danych, jak tez pliki, załączniki itd.). Od wersji 5.04 kopie te mogą się robić same!

Trzeba tylko pamiętać, żeby się wylogować po skończonej edycji. Co i tak jest rekomendowane ze względów bezpieczeństwa.

Kopia zostanie automatycznie wykonana i przesłana na zdefiniowany wcześniej zdalny serwer FTP. Każde archiwum opatrzone jest dokładną data i godziną (aż do sekund) wykonania. Tak przesłane dane można później skopiować na zewnętrzny fizyczny nośnik.

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski