MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Nowy moduł - zapytania ofertowe

27.10.2020

W wersji 4.20 pojawi się nowy moduł - zapytania ofertowe na potrzeby postępowań prowadzonych w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem przeznaczonym dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Szczegóły już wkrótce.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski