MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wersja 4.20 z modułem zapytań ofertowych - jest (UWAGA!)

04.11.2020

Z przyjemnością donoszę, że jest już wersja 4.20 z modułem zapytań ofertowych.

W nowej wersji – obok licznych mniejszych i większych usprawnień, dodany został piąty, zapowiadany wcześniej, moduł zapytań ofertowych.

Pozwala on na publikację zapytań na potrzeby postępowań prowadzonych w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem przeznaczonym dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

A wszystko – oczywiście – zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dostępność modułu uzależniona jest posiadanej wersji licencji.

Zachęcam do aktualizacji, która przecież jest bezpłatna.


UWAGA: szczegóły dotyczące aktualizacji i aktywacji modułu dostępne są w instrukcji.


Aktualizacja polega na wgraniu plików wg zasad, a dalej należy postępować zgodnie z instrukcją.

UWAGA: Wyjątkowo należy dograć jeden katalog z configu, a mianowicie: edytor/config/lng/system© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski