Informacje o programie

MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu.

Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu.

MegaBIP jest bezpłatny w podstawowej wersji. Wersja ta ma ograniczenia ilościowe i informację o nazwie produktu w stopce, wymagania przewidziane prawem spełnia w całości.

do góry strony

 

Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie lub wynajęcie serwera wirtualnego Apache wyposażonego w obsługę języka PHP 7.x oraz bazę danych MySQL®. Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

UWAGA: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Często usługodawca oferuje taki certyfikat w ramach świadczonych usług hostingowych.

do góry strony

 

Wyposażenie

Program jest wyposażony między innymi w:

 • budowę modułową dzięki której można wyposażyć swoją kopię programu tylko w takie funkcje, które są rzeczywiście potrzebne;
 • wygodny i prosty instalator;
 • gotowe strony wymagane prawem instalowane razem z programem;
 • Deklarację Dostępności Uwaga! oraz Generator Deklaracji Dostępności;
 • przyjazny panel administracyjny umożliwiający wygodne prowadzenie strony podmiotowej BIP;
 • system uprawnień z podziałem na administratorów i redaktorów BIP;
 • możliwość dodawania informacji (podstron), edytowania i usuwania ich (przenoszenia do rejestru stron usuniętych);
 • możliwość dodawania i edycji przetargów z podziałem na podlegające i niepodlegające Ustawie, zakończone i usunięte, przetargi zakończone dzielą się na rozstrzygnięte, nierozstrzygnięte (jeszcze) oraz anulowane - moduł dodatkowy w standardzie;
 • możliwość dodawania i edycji konkursów z możliwością określenia dat zakończenia przyjmowania zgłoszeń, zakończenia konkursu itd. oraz możliwością różnorakiego rozstrzygania - moduł dodatkowy w standardzie;
 • możliwość dodawania ogłoszeń do przetargów oraz konkursów
 • automatyczny moduł archiwizujący strony edytowane oraz kasowane (rejestr zmian oraz rejestr stron usuniętych);
 • dodatkowy moduł zbierający w jednym miejscu wszystkie zmiany;
 • dodatkowy moduł kontaktowy;
 • statystyki odwiedzin każdej strony;
 • statystyki prezentowane graficznie;
 • szczegółowe, automatycznie aktualizowane metryki każdej strony z możliwością edycji nazw poszczególnych informacji;
 • szczegółowe logi z zapisem kto i kiedy się logował lub próbował się logować do części administracyjnej i z jakim skutkiem;
 • generowaną automatycznie mapę strony;
 • moduł wyszukiwania (także po modułach dodatkowych);
 • wersje do druku;
 • wsparcie SEO;
 • edytowalny i konfigurowalny komunikat o cookies;
 • możliwość zdefiniowania głównego adresu e-mail serwisu;
 • kodowanie polskich znaków diakrytycznych w standardzie UTF-8;
 • responsywne szablony, które można przełączać w czasie rzeczywistym;
 • system obsługi szablonów (zmiana szablonu jednym kliknięciem);
 • system ułatwień dla użytkowników jak AAA (zmiana wielkości czcionki), kontrast, focus, dostępność funkcji z klawiatury itp.;
 • ... i inne.

Uwaga: wszystkie wymagane prawem funkcje są dostępne w każdej wersji, także w bezpłatnej. Niektóre opcje dodatkowe dostępne są w zależności od wersji licencji.

do góry strony

 

Porównanie wersji

Aktualnie program dostępny jest w czterech wersjach licencyjnych. Wersja podstawowa (light) jest bezpłatna i posiada ograniczenia funkcjonalne (limity) podane w tabeli.

Wszystkie wersje spełniają w całości wymogi prawa. Wyższe wyposażone są w przydatne funkcje, które nie są wymagane prawem, ale są powszechnie wykorzystywane.

Szcegółowy opis cech poszczególnych wersji dostępny jest na stronie programu.

do góry strony

 

WCAG 2.1

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wskazówki dotyczące dostepności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać.

Program MegaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez:

 • Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);
 • Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;
 • Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;
 • Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);
 • Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;
 • Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;
 • Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;
 • Automatycznie generowana mapa strony;
 • Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;
 • Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika <title>;
 • Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie <lang>;
 • Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks);


Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP:
 • Teksty powinny być pisane prostym językiem;
 • Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";
 • Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak paramentru "target");
 • Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);
 • Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;
 • Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;
 • Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;
 • Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika <title>;

do góry strony

 

Kodowanie znaków

Narodowe znaki diakrytyczne w MegaBIP są, zgodnie z wymogami prawa, kodowane w UTF-8.

do góry strony