Edytuj stronę / wykaz stron

W tej sekcji domyślnie wyświetlana jest lista wszystkich aktualnych stron i podstron BIP. Program umożliwia tworzenie stron na trzech poziomach zagłębienia: strony, podstrony i ich podstrony.

Obok nazwy strony (1) wyświetlana jest w nawiasie liczba odwiedzin tej strony, zaś pod spodem data jej utworzenia. Podczas instalacji program automatycznie tworzy podstawową, przewidzianą prawem jako obowiązkową strukturę strony BIP, czyli zakłada obowiązkowe podstrony, ale NIE wypełnia ich treścią.

Uchwycenie pozycji menu (2) umożlwia zmianę kolejności stron poprzez przesunięcie pozycji na właściwe miejsce (drag&drop).

W programie / na stronie podmiotowej dostępne są trzy dodatkowe strony, nieobecne w głównym menu - Zastrzeżenia prawne, Mapa strony oraz Instrukcja korzystania z BIP (3). Strony te są tworzone automatycznie przy instalacji i są wymaganymi prawem podstronami BIP

Kliknięcie na małej ikonce "i" (4) wyświetli okno z dodatkowymi informacjami. Pod wykazem stron dostępna jest legenda (5) opisująca znaczenie poszczególnych ikon w tabeli.

MegaBIP

Aby edytować stronę - kliknij jej nazwę. Aby przejść do jej podstron - kliknij odpowiednią strzałkę. Aby skasować stronę (przenieść do rejestru stron usuniętych) kliknij ikonę kasowania. Uwaga: niektórych stron nie wolno kasować i program zablokuje ich kasowanie. Aby zmienić kolejność stron w menu - kliknij i przytrzymaj pozycję, a następnie przesuń ją na właściwe miejsce.

MegaBIP

Przy edycji treści strony niezbędne jest podanie powodu wprowadzenia tej zmiany. Program zablokuje próbę dokonania zmian bez podania powodu.

do góry strony

 

Załączniki do stron

W zależności od wersji licencji program umożliwia dodawanie załączników (plików) do stron. Podczas wgrywania pliku na serwer otrzymuje on unikalną nazwę, ale nazwę wyświetlaną można zmieniać dowolnie także używając polskich znaków diakrytycznych, spacji czy znaków specjalnych.

MegaBIP

Aby dodać załączniki należy kliknąć przycisk klawisz (dodaj). Na klawiszu tym od razu wyświetlona jest liczba aktualnie dodanych do tej strony załączników.

Jeśli zakres Twojej licencji nie obejmuje możliwości dodawania załączników – program o tym poinformuje.

MegaBIP

Domyślnie publikacja załączników jest wyłączona. Aby ją włączyć należy kliknąć klawisz „Włącz publikację załączników”. Uwaga: opcji tej nie można wyłączyć ze względu na regulacje prawne dotyczące BIP.

Po włączeniu tej opcji program poinformuje o sukcesie operacji. Następnie należy kliknąć przycisk „dalej”.

MegaBIP

Od tej pory możliwe jest dodawanie załączników do stron. Procedura ta jest identyczna jak w przypadku załączników / ogłoszeń do przetargów w Module Przetargowym.

Usunięte załączniki / ogłoszenia do przetargów i konkursów są archiwizowane i dostępne w Rejestrze Stron Usuniętych. Wszystkie załączniki są oczywiście także archiwizowane w kopii bezpieczeństwa, te usunięte także.

do góry strony

 

Dodaj stronę

Nową stronę można dodać na jednym z trzech poziomów. Jeśli ma to być podstrona należy z rozwijarki wybrać jej stronę nadrzędną. "Brak" strony nadzrędnej oznacza, że strona ma zostać opublikowana w głównym menu (na pierwszym poziomie zagłębienia).

Strona ma nazwę, pod którą pojawi się w menu i mapie strony oraz tytuł i treść. Każda strona musi też zostać opatrzona datą wytworzenia dokumentu oraz imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej ten dokument. Program automatycznie doda datę publikacji oraz imię i nazwisko osoby publikującej. Dane te pojawią się w metryczce dokumentu.

Datę dokumentu wskazuje się w rozwijanym automatycznie kalendarzu (3)

Uwaga: strony systemowe jak mapa strony czy rejestry (zmian i stron usuniętych) generowane są automatycznie. Można do nich dopisać własne treści.

Można dodać dodatkowo nazwę strony do "ładnych linków" (1) - funkcja ta nie jest dostępna w wersji bezpłatnej.

Program wyposażony jest w podpowiedzi wyświetlane po najechaniu kursorem myszy na ikonę "?".

Przy wpisywaniu treści pomaga edytor typu WYSIWYG (5), który jest omówiony szczegółowo w innej części instrukcji. Pole przeznaczone na treść można dowolnie rozciągnąć poprzez uchwycenie znacznika (4).

MegaBIP

do góry strony

 

Separatory w menu

Menu można „porządkować” poprzez optyczne dzielenie go na części/sekcje. Do tego służą separatory, które można dodać na każdym poziomie w menu. Aby dodać separator wystarczy kliknąć odnośnik „Dodaj separator w menu”. Separatory są odpowiednio oznaczone w wykazie stron i można zmieniać ich pozycję tak samo jak stron (drag&drop).

MegaBIP

Separator nie stanowi treści strony BIP zatem po skasowaniu nie jest archiwizowany. Wygląd separatorów definiuje się w arkuszu stylów CSS szablonu strony.

MegaBIP

do góry strony

 

BazaWiedzy

Program wyposażony jest w materiały do administratorów i redaktorów, tworzące poradnik / mini-kurs. Materiały te pierwotnie zostały przygotowane na potrzeby szkoleń prowadzonych dla administratorów i redaktorów BIP. Fukcja ta nie jest dostępna w wersji bezpłatnej.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Licencja/Plan

W tej sekcji znajduje się informacja o aktualnie posiadanej licencji oraz opcje umożliwiające jej rozszerzenie.

 

do góry strony