Logowanie do panelu

Domyślnie panel administracyjny znajduje się w katalogu "edytor", a więc jest dostępny pod adresem www.TwojaDomena.com/edytor. Loginem jest adres e-mail.

MegaBIP

 

Program powiadomi o błędnie wpisanych danych. Zgodnie z przepisami każda próba logowania (zakończona pomyślnie lub nie) jest zapisywana w logach.

MegaBIP

 

Jeśli zapomnisz hasła skorzystaj z opcji "przypominania" hasła dostępnej w lewym górnym rogu. Na podany adres e-mail program wyśle wiadomość z instrukcją postępowania. Hasło można zmienić w ciągu godziny od zgłoszenia. Program nie przypomni hasła tylko umożliwi ustanowienie nowego. Hasła są szyfrowane i nie są dostępne nawet w bazie, nie można ich odzyskać w żaden sposób.

Program informuje także o wersji, do której się logujesz oraz (zgodnie z przepisami) zapisuje nr IP oraz nazwę hosta z którego się logujesz.

MegaBIP

 

Zdjęcie w tle ekranu logowania można zmienić na dowolne inne, wystarczy nadpisać plik edytor/imaghes/megabip_bg.jpg własnym. Jeśli chcesz, żeby nie był to plik JPG lub by miał inną nazwę - konieczna będzie zmiana w pliku edytor/style/style.css

do góry strony

 

Ekran startowy

Po zalogowaniu wyświetli się ekran startowy. Program wymaga bezpłanej rejestracji, bez niej nie będzie działał. Jednak jeśli używasz go lokalnie, rejestracja nie jest konieczna (1).

MegaBIP

Uwaga: Status rejestracji sprawdzany jest cyklicznie. Jeśli program nie będzie mógł sprawdzić ważności licencji zablokuje się, ale nie ma potrzeby rejestrować go ponownie. Wystarczy kliknąć opcję "odśwież".

Na ekranie startowym wyświetlane są aktualności ze strony MegaBIP.pl (2). W stopce (3) oraz w lewym górnym rogu (4) znajduje się informacja o wersji programu.

MegaBIP

do góry strony

 

Menu górne

W menu górnym znajdują się następujące ikony:

ikona
Licencja/Plan
Informacje na temat aktualnie aktywnej licencji
ikona
Pomoc
Pomoc techniczna, dokumentacja i instrukcja
ikona
Moje konto
Możliwość edycji swoich danych i zmiany hasła
ikona
Wyloguj
Wylogowanie z panelu

 

Najechanie kursorem na ikonę spowoduje wyświetlenie podpowiedzi. Pod ikonami znajduje się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego administratora wraz z informacją o funkcji. Nazwisko jest także odnośnikiem do "mojego konta".

MegaBIP

do góry strony

 

Główne menu

Po lewej stronie ekranu znajduje się główne menu panelu administracyjnego/edycyjnego. Zawartość tego menu czyli lista dostępnych opcji jest różna w zależności od wersji programu i pełnionej funkcji zalogowanej osoby.

W głównym menu na dole znajdują się odnośniki do niniejszej instrukcji, pomocy technicznej (świadczonej w zakresie zależnym od wersji licencji), do strony MegaBIP.pl oraz własnej strony podmiotowej. Pozostałe opcje omówione są w dalszej części instrukcji.

MegaBIP

do góry strony

 

Deklaracja Dostępności

Stronę tę należy szczegółowo uzupełnić samodzielnie, ale program jest wyposażony w kompletne rozwiązanie, w które należy jedynie wstawić w oznaczone miejsca dane instytucji, redaktorów, dane kontaktowe, daty itd.

Nowe przepisy (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. U. Poz. 848) nakładają na redakcję BIP nie tylko obowiązek utrzymania strony zgodnej z WCAG2.1, ale także obowiązek publikacji Deklaracji Dostępności.

Informacja ta ma zawierać szczegółowy wykaz udogodnień, które zwiększą dostępność strony, znalezienie i zrozumienie treści itd. szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.

ALE nie jest to zwykła strona. Musi mieć nie tylko odpowiednią treść, ale też odpowiednią budowę techniczną (identyfikatory znaczników języka HTML). W wersji 4.10 jest odpowiednie narzędzie, w instrukcji szczegółowy opis niezbędnych działań ORAZ gotowa Deklaracja (Uwaga: trzeba ją uzupełnić o szczegóły specyficzne dla Twojej instytucji). Posiadaczom licencji SUP (z pomocą techniczną) pomagamy tę deklarację wdrożyć.

Twoja strona zostanie też automatycznie uzupełniona o wymagany prawem meta-tag z adresem deklaracji.

do góry strony

 

Statystyki graficzne

Od wersji 4.13 w MegaBIP dostępne są statystyki prezentowane graficznie.  Wystarczy włączyć je w panelu, ale aby pojawił się odpowiedni odnośnik na stronie podmiotowej konieczne jest umieszczenie odpowiedzialnego za to wywołania w kodzie szablonu.

MegaBIP

Program pokaże w formie (domyślnie animowanych) słupków dziesięć najczęściej wyświetlanych stron wraz z liczbą odsłon oraz wartością procentową. Jest to procent wyświetleń wszystkich podstron strony podmiotowej BIP. Wygląd (i animacje) słupków zależą od szablonu i są w całości definiowalne z poziomu CSS.

Aby włączyć dostępność statystyk graficznych na stronie pdomiotowej, wystraczy zaznaczyć taką opcję w panelu administratorai zatwierdzić klawiszem "zapisz".

MegaBIP

Opcja dostępna zależnie od wersji licencji.

do góry strony