Logowanie do panelu

Domyślnie panel administracyjny znajduje się w katalogu "edytor", a więc jest dostępny pod adresem www.TwojaDomena.com/edytor. Loginem jest adres e-mail.

MegaBIP

 

Program powiadomi o błędnie wpisanych danych. Zgodnie z przepisami każda próba logowania (zakończona pomyślnie lub nie) jest zapisywana w logach.

MegaBIP

 

Jeśli zapomnisz hasła skorzystaj z opcji "nie pamiętam hasła" dostępnej w pod formularzem logowania. Na podany adres e-mail program wyśle wiadomość z instrukcją postępowania. Hasło można zmienić w ciągu godziny od zgłoszenia. Program nie przypomni hasła tylko umożliwi ustanowienie nowego. Hasła są szyfrowane i nie są dostępne nawet w bazie, nie można ich odzyskać w żaden sposób.

Program informuje także o wersji, do której się logujesz oraz (zgodnie z przepisami) zapisuje nr IP oraz nazwę hosta z którego się logujesz.

MegaBIP

 

Zdjęcie w tle ekranu logowania można zmienić na dowolne inne, wystarczy nadpisać plik edytor/imaghes/megabip_bg.jpg własnym. Jeśli chcesz, żeby nie był to plik JPG lub by miał inną nazwę - konieczna będzie zmiana w pliku edytor/style/style.css

do góry strony

 

Ekran startowy

Po zalogowaniu wyświetli się ekran startowy. Program wymaga bezpłanej rejestracji, bez niej nie będzie działał. Jednak jeśli używasz go lokalnie, rejestracja nie jest konieczna (1).

MegaBIP

Uwaga: Status rejestracji sprawdzany jest cyklicznie. Jeśli program nie będzie mógł sprawdzić ważności licencji zablokuje się, ale nie ma potrzeby rejestrować go ponownie. Wystarczy kliknąć opcję "odśwież".

Na ekranie startowym wyświetlane są aktualności ze strony MegaBIP.pl (2). W stopce (3) oraz w lewym górnym rogu (4) znajduje się informacja o wersji programu.

MegaBIP

do góry strony

 

Menu górne

W menu górnym znajdują się następujące ikony:

ikona
Licencja/Plan
Informacje na temat aktualnie aktywnej licencji
ikona
Pomoc
Pomoc techniczna, dokumentacja i instrukcja
ikona
Moje konto
Możliwość edycji swoich danych i zmiany hasła
ikona
Wyloguj
Wylogowanie z panelu

 

Najechanie kursorem na ikonę spowoduje wyświetlenie podpowiedzi. Pod ikonami znajduje się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego administratora wraz z informacją o funkcji. Nazwisko jest także odnośnikiem do "mojego konta".

MegaBIP

 

Uwaga: w wersji 4.31 zmienił się wygląd górnego menu. Ikonę otwartej kłódki zastąpił klawisz, na którym od razu widać rodzaj/nazwę aktywnej licencji. Ikona "moje konto" została usunięta, jej rolę pełni odnośnik umieszczony na nazwisku zalogowanej osoby. Ikona wylogowania została zmieniona na bardziej rozpoznawalną ikonę wyłącznika.

MegaBIP

do góry strony

 

Główne menu

Po lewej stronie ekranu znajduje się główne menu panelu administracyjnego/edycyjnego. Zawartość tego menu czyli lista dostępnych opcji jest różna w zależności od wersji programu i pełnionej funkcji zalogowanej osoby.

W głównym menu na dole znajdują się odnośniki do niniejszej instrukcji, pomocy technicznej (świadczonej w zakresie zależnym od wersji licencji), do strony MegaBIP.pl oraz własnej strony podmiotowej. Pozostałe opcje omówione są w dalszej części instrukcji.

MegaBIP

do góry strony

 

Statystyki graficzne

Od wersji 4.13 w MegaBIP dostępne są statystyki prezentowane graficznie.  Wystarczy włączyć je w panelu, ale aby pojawił się odpowiedni odnośnik na stronie podmiotowej konieczne jest umieszczenie odpowiedzialnego za to wywołania w kodzie szablonu.

MegaBIP

Program pokaże w formie (domyślnie animowanych) słupków dziesięć najczęściej wyświetlanych stron wraz z liczbą odsłon oraz wartością procentową. Jest to procent wyświetleń wszystkich podstron strony podmiotowej BIP. Wygląd (i animacje) słupków zależą od szablonu i są w całości definiowalne z poziomu CSS.

Aby włączyć dostępność statystyk graficznych na stronie pdomiotowej, wystraczy zaznaczyć taką opcję w panelu administratorai zatwierdzić klawiszem "zapisz".

MegaBIP

Opcja dostępna zależnie od wersji licencji.

do góry strony

 

MegaBIP

Program pokaże w formie (domyślnie animowanych) słupków dziesięć najczęściej wyświetlanych stron wraz z liczbą odsłon oraz wartością procentową. Jest to procent wyświetleń wszystkich podstron strony podmiotowej BIP. Wygląd (i animacje) słupków zależą od szablonu i są w całości definiowalne z poziomu CSS.

Aby włączyć dostępność statystyk graficznych na stronie pdomiotowej, wystraczy zaznaczyć taką opcję w panelu administratorai zatwierdzić klawiszem "zapisz".

MegaBIP

Opcja dostępna zależnie od wersji licencji.

do góry strony

 

Konfiguracja menu głównego

Od wersji 4.33 sekcja konfiguracji została dodatkowo rozbudowana, wyposażona w nowe funkcje i przeorganizowana. Poszczególne opcje programu zostały podzielone na otwierane dynamicznie podsekcje/panele. Jest ich sześć plus dodatkowo trzy linie głównych, najważniejszych ustawień.

MegaBIP

MegaBIP

Każdą zmianę należy zapisać przez kliknięcie klawisza „zapisz zmiany”.

Bywa tak, że nie korzystamy na co dzień (albo i wcale) z niektórych opcji. Dlatego można je ukryć by w codziennej pracy nie zajmowały niepotrzebnie przestrzeni/uwagi. Służą temu kolejne dwie sekcje pozwalające na chowanie czterech różnych bloków menu. Ich konfiguracja może być oczywiście dowolna. Skrajne przykłady (wszystko ukryte/wszystko odkryte) pokazują grafiki.

Rozwiązanie to pozwala na znacznie lepsze dostosowanie panelu do własnych potrzeb, większą wygodę i komfort pracy, wsparcie dla osób cierpiących na przeładowanie informacyjne (w tym osób ze spektrum autyzmu).

Podsekcja „Konfiguracja menu panelu administratora” pozwala na włączanie/wyłączenie czterech bloków w menu panelu administracyjnego. Ikony ze znakiem zapytania wskazują podpowiedź.

MegaBIP

MegaBIP

Podsekcja „Konfiguracja menu panelu redaktora” pozwala na włączanie/wyłączenie czterech (nieco innych) bloków w menu panelu redakcyjnego. W skrajnej sytuacji można umożliwić redaktorom dostęp wyłącznie do stron. Ikony ze znakiem zapytania wskazują podpowiedź.

MegaBIP

MegaBIP

Dalej podsekcja „edytor tekstowy” - szczegółowo omówiony w innym miejscu.

MegaBIP

Podsekcja „Konfiguracja opcji strony podmiotowej” zawiera opcje konfiguracji SSL/HTTPS, włączania i wyłączania „Statystyk Graficznych”, „Generatora Deklaracji Dostępności”, dodatkowego menu typu „Bread Crumbs”, dodatkowego menu podstron na górze strony nadrzędnej oraz publikacji ramki informacyjnej.

MegaBIP

Podsekcja „Meta-dane domyślne dla całego serwisu wykorzystywane są wtedy, gdy jakiś dokument nie zostanie opatrzony takimi informacjami (konieczne dla SEO).

MegaBIP

„Dodatkowe informacje” to dane, które mogą być pomocne w przypadku niezaistnienia jakichś problemów technicznych. Normalnie nie są potrzebne. Nie można ich edytować.

MegaBIP

do góry strony