1.02.2024 program MegaBIP w wersji 4 został wycofany i nie będzie dłużej obsługiwany


» Pobierz bezpłatnie wersję 5

» Sprawdź instrukcję do wersji 5Informacje o programie

MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu.

Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu.

MegaBIP jest bezpłatny w podstawowej wersji. Wersja ta ma ograniczenia ilościowe i informację o nazwie produktu w stopce, wymagania przewidziane prawem spełnia w całości.

do góry strony

 

Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie lub wynajęcie serwera wirtualnego Apache wyposażonego w obsługę języka PHP 7.x oraz bazę danych MySQL®. Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

UWAGA: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Często usługodawca oferuje taki certyfikat w ramach świadczonych usług hostingowych.

do góry strony

 

Wyposażenie

Program jest wyposażony między innymi w:

 • budowę modułową dzięki której można wyposażyć swoją kopię programu tylko w takie funkcje, które są rzeczywiście potrzebne;
 • wygodny i prosty instalator;
 • gotowe strony wymagane prawem instalowane razem z programem;
 • Deklarację Dostępności Uwaga! oraz Generator Deklaracji Dostępności;
 • przyjazny panel administracyjny umożliwiający wygodne prowadzenie strony podmiotowej BIP;
 • system uprawnień z podziałem na administratorów i redaktorów BIP;
 • możliwość dodawania informacji (podstron), edytowania i usuwania ich (przenoszenia do rejestru stron usuniętych);
 • możliwość dodawania i edycji przetargów z podziałem na podlegające i niepodlegające Ustawie, zakończone i usunięte, przetargi zakończone dzielą się na rozstrzygnięte, nierozstrzygnięte (jeszcze) oraz anulowane - moduł dodatkowy w standardzie;
 • możliwość dodawania i edycji konkursów z możliwością określenia dat zakończenia przyjmowania zgłoszeń, zakończenia konkursu itd. oraz możliwością różnorakiego rozstrzygania - moduł dodatkowy w standardzie;
 • możliwość dodawania ogłoszeń do przetargów oraz konkursów
 • automatyczny moduł archiwizujący strony edytowane oraz kasowane (rejestr zmian oraz rejestr stron usuniętych);
 • dodatkowy moduł zbierający w jednym miejscu wszystkie zmiany;
 • dodatkowy moduł kontaktowy;
 • statystyki odwiedzin każdej strony;
 • statystyki prezentowane graficznie;
 • szczegółowe, automatycznie aktualizowane metryki każdej strony z możliwością edycji nazw poszczególnych informacji;
 • szczegółowe logi z zapisem kto i kiedy się logował lub próbował się logować do części administracyjnej i z jakim skutkiem;
 • generowaną automatycznie mapę strony;
 • moduł wyszukiwania (także po modułach dodatkowych);
 • wersje do druku;
 • wsparcie SEO;
 • edytowalny i konfigurowalny komunikat o cookies;
 • możliwość zdefiniowania głównego adresu e-mail serwisu;
 • kodowanie polskich znaków diakrytycznych w standardzie UTF-8;
 • responsywne szablony, które można przełączać w czasie rzeczywistym;
 • system obsługi szablonów (zmiana szablonu jednym kliknięciem);
 • system ułatwień dla użytkowników jak AAA (zmiana wielkości czcionki), kontrast, focus, dostępność funkcji z klawiatury itp.;
 • ... i inne.

Uwaga: wszystkie wymagane prawem funkcje są dostępne w każdej wersji, także w bezpłatnej. Niektóre opcje dodatkowe dostępne są w zależności od wersji licencji.

do góry strony

 

Porównanie wersji

Aktualnie program dostępny jest w czterech wersjach licencyjnych. Wersja podstawowa (light) jest bezpłatna i posiada ograniczenia funkcjonalne (limity) podane w tabeli.

Wszystkie wersje spełniają w całości wymogi prawa. Wyższe wyposażone są w przydatne funkcje, które nie są wymagane prawem, ale są powszechnie wykorzystywane.

Szcegółowy opis cech poszczególnych wersji dostępny jest na stronie programu.

do góry strony

 

WCAG 2.1/2.2

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wskazówki dotyczące dostepności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać.

Program MegaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez:

 • Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);
 • Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;
 • Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;
 • Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);
 • Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;
 • Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;
 • Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;
 • Automatycznie generowana mapa strony;
 • Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;
 • Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika <title>;
 • Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie <lang>;
 • Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks);


Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP:
 • Teksty powinny być pisane prostym językiem;
 • Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";
 • Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak paramentru "target");
 • Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);
 • Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;
 • Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;
 • Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;
 • Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika <title>;

do góry strony

 

Kodowanie znaków

Narodowe znaki diakrytyczne w MegaBIP są, zgodnie z wymogami prawa, kodowane w UTF-8.

do góry strony