MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Jest już pierwsze beta!

23.04.2019

Jest już pierwsza beta. Program można pobrać ze strony www.biplanecms.com. Po testach i dodaniu brakujących funkcji (w becie nie ma generowania kopii i modułów dodatkowych) zostanie przygotowany aktualizator z MegaBIP 3 do 4. Niebawem zostanie też wznowiona pomoc techniczna na zupełnie nowych zasadach!© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek