MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Redaktorów można dopuścić do modułów

24.08.2021

Od wersji 4.32 redaktora można uprawnić do używania modułów. Upoważnienie dotyczy wszystkich modułów jednocześnie i w każdej chwili może zostać wycofane. Redaktor nie może aktywować żadnego modułu i może korzystać tylko z aktywnych.

Aby aktywować dodatkowe uprawnienia do obsługi modułów należy kliknąć ikonę uprawnień. Po kliknięciu ikona zmieni się. Ponowne kliknięcie wyłączy uprawnienia.

Wszystko jak zwykle opisane jest szczegółowo w instrukcji.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski