MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Rejestr umów jednak od 500zł

12.07.2022

Jest już uchwalona i podpisana przez prezydenta Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W rejestrze umów ostatecznie muszą znaleźć się umowy od kwoty 500 zł. Publikować trzeba będzie umowy zawarte od 1 stycznia 2024 roku. Wiele kwestii pozostaje niejasnych (np. obowiązek publikacji umów o pracę, które są z zasady poufne).

Dokument można znaleźć na stronie Sejmu RP.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski