MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Stała aktualizacja

Program jest ustawicznie aktualizowany. Jest udoskonalany i wyposażany na bieżąco w nowe funkcje i ułatwienia. Odpowiadamy także na zmieniające się przepisy, a nawet sytuację geopolityczną. Dlatego warto, a czasem nawet trzeba (wymóg prawny), program aktualizować. Dostęp do najnowszych wersji jest zawsze bezpłatny.

Ponieważ aktualizowanie może być kłopotliwe dla osób mających szereg innych zadań, proponujemy usługę aktualizacji programu w trzech wariantach. Zapraszamy do kontaktu.

MegaBIP Free Light Full Sup
Raz w roku 300,00+VAT 0,00
Co 3 m-ce 650,00+VAT 0,00
Po każdej zmianie * 1 000,00+VAT 0,00
     


Zamówienie jest ważne rok. Świadczenie usługi zaczyna się i kończy wraz z terminem ważności licencji. Podane ceny to opłata roczna. Abyśmy mogli świadczyć tę usługę prosimy o przekazanie niezbędnych danych dostępowych. Wystarczy to zrobić raz. Odtąd to my będziemy pamiętać o aktualizowaniu oprogramowania obsługującego Państwa stronę podmiotową BIP.

Możliwa jest aktualizacja co kwartał, raz w roku - przy odnowieniu ważności licencji oraz za każdym razem kiedy zostania wydana nowa wersja programu.

* UWAGA: aktualizacje są publikowane w miarę potrzeby i postępu prac. I choć jak dotąd nowa wersja pojawia się średnio częściej niż raz w miesiącu to może się zdarzyć, że będzie to dwa/trzy razy w roku. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wyborze wariantu usługi.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski