MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wersja 4.12 zostaje wycofana

24.04.2020

Znalazłem kilka błędów w wersji 4.12 (dzięki czujności Klienta, dziękuję), a ponieważ kończyłem już wersję 13 to po prostu wycofuję 12. Wszystko co dotyczyło wersji 12 (konieczność aktualizacji ze względu na przebudowę serwera licencji) dotyczy wersji 13.


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek