MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wersja 4.21 już jest, warto program zaktualizować

01.02.2021

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją:

Dziś publikuję MegaBIP w wersji 4.21. Ta wersja ma wiele poważnych, choć najczęściej niewidocznych dla użytkowników zmian.

Po pierwsze od dziś licencja „pełna” uprawnia do dostępu do większej liczby funkcji, a konkretnie daje możliwość tworzenia kategorii przetargów i konkursów. A więc oprócz podziału na podlegają Ustawie i nie, na zakończone i archiwalne (usunięte) można jeszcze (ale nie trzeba oczywiście) dzielić je według własnych, dowolnych kategorii. Można na przykład publikować osobno przetargi dotyczące różnych oddziałów. Albo różnych zakresów funkcjonowania instytucji.

Co w połączeniu z zapytaniami ofertowymi daje szeroki wachlarz możliwości i pokrywa zapotrzebowanie instytucji we wszelkich obszarach.

Oprócz tego ta wersja korzysta już z najnowszej, udoskonalonej wersji serwera licencji, gdzie nastąpił całkowity już rozbrat z systemem BiplaneCMS. Tak więc już dziś zachęcam do – jak zwykle – bezpłatnej aktualizacji. Szczególnie że całkiem niedługo „przepniemy także te kabelki” i stary system licencji zostanie wyłączony, o czym naturalnie z wyprzedzeniem poinformuję.


© 2019-2021 MegaBIP - Marcin Wysmułek