MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Więcej uprawnień dla redaktorów

15.04.2021

Zwrócono mi uwagę (dziękuję), że redaktor nie może edytować swoich danych. Już może.

Jest już dostępna wersja 4.25, w której zostały rozszerzone uprawnienia redaktorów strony podmiotowej nie tylko o możliwość edycji danych, ale także dodawania i edycji aktualności.

Zapraszam (i zachęcam) do aktualizacji programu.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski