MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wsparcie i pomoc techniczna

MegaBIP 4.xx zbudowany jest na silniku CMS BiplaneCMS. Dzięki temu można w prosty sposób połączyć panel, część edycyjną MegaBIP z całkowicie dowolnym szablonem, layoutem strony.

Pomoc techniczna dla Użytkowników świadczona jest przez forum dostępne na stronie BiplaneCMS www.biplanecms.com. Tam także można znaleźć dokumentację programu.

Forum i dokumentacja dostępne są w języku polskim.

Forum: https://biplanecms.com/forum/1

Dokumentacja: https://biplanecms.com/docs/1Kontakt przez Facebook


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek