MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie lub wynajęcie serwera wirtualnego Apache wyposażonego w obsługę języka PHP oraz bazę danych MySQL®. Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

Zapoznaj się z instrukcją.

Uwaga: program może NIE działać na niektórych serwerach (błędnie skonfigurowanych w chmurze). Dlatego rekomendujemy pobranie wersji bezpłatnej i sprawdzenie czy program odpowiada Państwa oczekiwaniom. Można też przetestować komuniukację z serwerem obsługi licencji.

Uwaga: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Często usługodawca oferuje taki certyfikat w ramach świadczonych usług hostingowych. Warto wiedzieć, że Unia wymaga by usługodawca udostępnił najprostszą wersję certyfikatu (Let's Encrypt - wbudowaną w serwer) bezpłatnie.
© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski