MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Zgodność z WCAG 2.1

01.11.2019

MegaBIP 4 jest zgodny z wymogami WCAG 2.1. Jednakże koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że większość tych wymagań dotyczy szablonów oraz sposobu redagowania treści. I na te obszary należy zwrócić szczególną uwagę od projektu szablonu zaczynając, a kończąc na odpowiednim przeszkoleniu redaktorów BIP.


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek