MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Zmiany w przepisach dotyczących BIP

08.03.2020

Od dziś w instrukcji dostępny jest zaktualizowany wykaz przepisów związanych z BIP. Niebawem więcej szczegółów dotyczących nadchodzących zmian w przepisach. https://megabip.pl/instrukcja/index.php?id=2#p1


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek