wersja demonstracyjna
MegaBIP program do prowadzenia BIP


WCAG 2.0

WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wskazówki dotyczące dostepności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać.

Pamiętać jednak należy, że są to "zalecenia" niebędące sztuką samą dla siebie i że powstały po to, by ułatwiać dostęp do treści osobom z niepełnosprawnościami.

Walidatory WCAG mogą zgłaszać 3 różne błędy (sumarycznie 9) w stronach budowanych programem MegaBIP:
 1. niewłaściwy kontrast odnośnika do menu dla responsywnej wersji na telefon;
 2. stosowanie znacznika wytłuszczenia w postaci <b> zamiast <strong>;
 3. stosowanie identyfikatora warstw "iq", więcej niż raz (brak unikalności);

Wyjaśnienie:
 1. walidator nie uwzględnia specyfiki ekranu telefonu, zalecenie to jest pozbawione sensu;
 2. znacznik <b> jest poprawnym znacznikiem języka HTML, nie ma tu żadnego błędu, pomimo to w kolejnych wersjach programu zostanie on zamieniony na <strong> od wersji 2.11 znaczniki zostały wymienione;
 3. to nie jest prawda, błąd walidatora;


Program megaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez:
 • Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);
 • Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;
 • Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;
 • Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);
 • Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;
 • Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;
 • Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;
 • Automatycznie generowana mapa strony;
 • Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;
 • Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika <title>;
 • Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie <lang>;
 • Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks);


Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP:
 • Teksty powinny być pisane prostym językiem;
 • Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";
 • Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak paramentru "target");
 • Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);
 • Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;
 • Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;
 • Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;
 • Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika <title>;
zobacz!pobierzzobacz! więcej
pobierz demo więcej
dlaczego MegaBIP więcej