Aktualna wersja:
5.14

Wykaz modułów

Program jest wyposażony w dodatkowe moduły, które można aktywować w razie potrzeby. Funkcjonalność ta nie jest wymagana przez przepisy. Po aktywowaniu podstrony modułów stają się częścią BIP i podlegają odpowiednim przepisom, zatem ich treści są w odpowiedni sposób przechowywane, archiwizowane i ewidencjonowane przez program.

W wersji FREE i LIGHT z zasady nie ma modułów dodatkowych, jednak udostępniamy możliwość publikacji jednego przetargu i jednego konkursu aby można było dokładnie przetestować te moduły.

Dostępnych jest sześć modułów dodatkowych:

1. Kontakt publikuje na stronie BIP formularz kontaktowy (zabezpieczony przed spamowaniem) dzięki któremu możliwe jest wysłanie wiadomości do redaktorów BIP bezpośrednio przez stronę. Zapoznaj się z informacją o SMTP.

Domyślnie wiadomości trafiają na główny adres strony czyli ten podany podczas instalacji i rejestracji programu. Jednak w module można w każdej chwili podać inny adres. Zapisane pustego pola spowoduje wykasowanie podanego adresu i powrót do ustawień domyślnych.

Na stronie podmiotowej formularz modułu wyposażony jest w prosty (ale niezwykle skuteczny), zgodny z WCAG 2.2 mechanizm zapobiegania wysyłaniu spamu.

2. Zbiorczy rejestr zmian wyposaża stronę BIP w dodatkową podstronę, na której automatycznie gromadzone są / ewidencjonowane są wszystkie zmianywprowadzane do BIP. MegaBIP publikuje rejestr zmian każdej strony na każdej podstronie, zatem zbiorczy rejestr nie jest potrzebny. Jednak czasem audytor wymaga takiej funkcjonalności i wówczas wystarczy włączyć tę opcję w programie. Rejestr pokaże także wszystkie wcześniej wprowadzone zmiany (wstecznie).

Zbiorczy rejestr zmian nie ma żadnych opcji, jest całkowicie automatyczny i bezobsługowy.

3. Moduł Przetargi wyposaża stronę BIP w dodatkową podstronę, na której można publikować przetargi. Funkcjonalność ta jest szczegółowo omówiona w innej części instrukcji.

4. Moduł Konkursy wyposaża stronę BIP w dodatkową podstronę, na której można publikować konkursy. Funkcjonalność ta jest szczegółowo omówiona w innej części instrukcji.

5. Moduł Zapytania Ofertowe wyposaża stronę BIP w dodatkową podstronę, na której można publikować treści na potrzeby postępowań prowadzonych w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem przeznaczonym dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Funkcjonalność ta jest szczegółowo omówiona w innej części instrukcji.

6. Moduł Rejestr Umów wyposaża stronę BIP w dodatkową podstronę, na której można publikować wykaz umów o wartości powyżej 500 zł podelgających obowiązkowemu ujawnieniu. Funkcjonalność ta jest szczegółowo omówiona w innej części instrukcji.


Uwaga: każdy moduł można aktywować (dodać do strony podmiotowej), ale nie można go później deaktywować, ponieważ to co zostanie opublikowane w BIP musi być trwale dostępne.

Po aktywowaniu modułu dodatkowego w menu głównym programu pojawią się nowe pozycje umożliwiające dostęp do tego modułu. Funkcjonalność ta jest szczegółowo omówiona w innej części instrukcji.

Dodatkowe informacje

Wykaz modułów
Wykaz modułów
Moduł Kontakt
Moduł Kontakt
Anty-spam
Anty-spam

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.