Aktualna wersja:
5.11

Wymogi formalne

Przepisy, a konkretnie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. U. Poz. 848, nakładają na redakcję BIP nie tylko obowiązek utrzymania strony zgodnej z WCAG2.1, ale także obowiązek publikacji Deklaracji Dostępności.

Informacja ta ma zawierać szczegółowy wykaz udogodnień, które zwiększą dostępność strony, znalezienie i zrozumienie treści itd. szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.

ALE nie jest to zwykła strona. Musi mieć nie tylko odpowiednią treść, ale też odpowiednią budowę techniczną (identyfikatory znaczników języka HTML). MegaBIP wyposażony jest w generator Deklaracji Dostępności. Po wypełnieniu prostego formularza program wygeneruje DD zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dodatkowo część informacji program doda sam.

Twoja strona zostanie też automatycznie uzupełniona o wymagany prawem meta-tag z adresem deklaracji.

Uwaga: Deklaracja Dostępności musi być aktualizowana co roku do końca marca. Program przypomni o terminie, ale niezbędna jest weryfikacja aktualności danych dokonana przez redaktora strony podmiotowej.

Dodatkowe informacje

Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.