Aktualna wersja:
5.11

Informacje o licencji

W sekcji Konfiguracja/Licencja dostępne są wszelkie informacje, które mogą być potrzebne w związku z posiadaną licencją. Jest tam podany numer licencji, adres URL strony, dla której wystawiona jest licencja oraz termin ważności czyli data do której opłacono licencję płatną (bezpłatna jest oczywiście bezterminowa).

Miesiąc przed końcem okresu ważności licencji płatnej w panelu pojawi się alert z informacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji.

W winiecie edytora znajduje się panel z klawiszem, na którym od razu widać rodzaj/nazwę aktywnej licencji. Jest tam też ikona, której kliknięcie powoduje odświeżenie informacji o licencji oraz numer licencji.

Najechanie kursorem myszy na barwny klawisz z nazwą licencji także spowoduje wyświetlenie informacji z numerem licencji.

Dodatkowe informacje

Informacje o licencji
Informacje o licencji
Numer licencji
Numer licencji

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.