Aktualna wersja:
5.11

WCAG 2.2

Web Content Accessibility Guidelines czyli wskazówki dotyczące dostępności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać.

Uwaga: WCAG w wersji 2.1 kładzie szczególny nacisk na pracę redaktorów stron.

Nowy standard WCAG 2.2 obowiązuje od 5.10.2023, ale ponieważ nie ma jeszcze regulacji prawnych w Polsce wciąż obowiązuje wersja 2.1. MegaBIP jest gotowy na wersję 2.2.


Program MegaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez:

 • Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);
 • Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;
 • Program odczytuje treści stron;
 • Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;
 • Szablony mają odpowiedni odstęp pomiędzy liniami tekstu;
 • Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);
 • Szablony są responsywne, wyświetlają się prawidłowo niezależnie od rozdzielczości ekranu - płynnie się do niej dostosowują;
 • Szablony są dostosowane w poziomie;
 • Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;
 • Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;
 • Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;
 • Automatycznie generowana mapa strony;
 • Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;
 • Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika "title";
 • Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie "lang";
 • Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks);


Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP:

 • Teksty powinny być pisane prostym, zrozumiałym językiem i tak, by były prawidłowo interpretowane przez oprogramowanie (reader) dla osób słabowidzących;
 • Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";
 • Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak parametru "target");
 • Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);
 • Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;
 • Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;
 • Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;
 • Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika "title";

Dodatkowe informacje

WCAG
WCAG

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.