Aktualna wersja:
5.14

Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie (wynajęcie) serwera wirtualnego Apache wyposażonego w obsługę języka PHP 8.x oraz bazę danych MySQL® w wersji 8 lub zgodną (jak np. MariaDB) w wersji 10. Program powinien działać na starszych serwerach, ale zalecane są podane parametry.

Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

UWAGA: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Zgodnie z prawem unijnym usługodawca ma obowiązek udostępnić certyfikat SSL (zazwyczaj w najprostszej wersji) bezpłatnie w ramach świadczonych usług hostingowych.

Dodatkowe informacje

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.