MegaBIP

Najlepiej przetestowany program do stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Wersja 5.14 - proszę przeczytaj...
16.07.2024

Od wersji 5.14 zostały wprowadzone nowe cechy systemu bezpieczeństwa MegaBIP.

Podatności, CERT, Pełnomocnik i nasze stanowisko.
09.07.2024

W skrócie - nic nowego, a program jest bezpieczny.

W wersji 5.13 jest błąd
05.07.2024

Zachęcamy do aktualizacji do 5.13.1.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Pobierz darmowy BIP

Wymogi prawa a MegaBIP


Wymogi prawne dotyczące BIP MegaBIP
Strona musi być oparta na bazie danych: "Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych." w 100% system bazodanowy - baza danych typu MySQL
Stały dostęp do danych - strony WWW: "Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy" Kwestia zależna od niezawodności hostingu, serwera na którym został zainstalowany CMS
Słownik skrótów:
"Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych."
Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP, program umożliwia stworzenie np. dodatkowej strony ze słownikiem
Kodowanie strony: UTF-8 wersja 3.0 MegaBIP kodowany jest w UTF8
Możliwość późniejszej rozbudowy: "Strony BIP projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP" Program będzie rozwijany zależnie od potrzeb
Strona powinna pozwalać na zamieszczanie plików zawierających dane tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: txt, rtf, pdf, doc, Open Document; Możliwa jest publikacja plików zawierających dane tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: txt, rtf, pdf, doc, Open Document;
Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: HTML 4.01, XHTML 1.0, CSS Do budowy programu wykorzystano następujące formaty: HTML, CSS i inne.
Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda strona, która jest tworzona w MegaBIP wyposażona jest w metryczkę: datę utworzenia, ostatniej zmiany, określenie osoby (użytkownika), która wytworzyła i opublikowała daną informację, liczba wyświetleń. Nie należy podpisywać dokumentu określeniami typu "Redaktor", a pełnym imieniem i nazwiskiem redaktora BIP.
Dostęp do pozostałych informacji publicznych MegaBIP zaraz po instalacji ma wgraną już pewną zawartość merytoryczną miedzy innymi stronę Pozostałe informacje, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Treści zgromadzone na stronach BIP nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem. Każda informacja, którą system MegaBIP wyświetla na ekranie przeglądarki daje się bez problemu wydrukować. Ponadto istnieje funkcja "formatuj tekst do wydruku", co tym bardziej ułatwia wydrukowanie zawartości bez zbędnej graficznej otoczki.
Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności: logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony; Standardowo umieszczone w każdym szablonie.
Strona podmiotowa BIP zawiera: adres redakcji strony podmiotowej BIP, imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP; Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP, program umożliwia stworzenie np. dodatkowej strony ze słownikiem.
Strona podmiotowa BIP zawiera: instrukcję korzystania z strony podmiotowej BIP; Domyślnie wbudowana w systemie, redaktor może swobodnie zmienić jej treść.
Strona podmiotowa BIP zawiera menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie: informacji publicznych etc. MegaBIP domyślnie zawiera jedno menu bocznie, gdzie umieszczane są odnośniki do zawartości poszczególnych podstron.
Strona zawiera moduł wyszukujący. Standardowo system ma wbudowany moduł wyszukujący, dostępny w górnej części witryny.
Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam Niestety nie ma legalnej definicji reklamy, oprócz tej stworzonej na potrzeby ustawy o radiofonii i telewizji. Jednakże zaleca się nie reklamowanie firm ani osób prywatnych, w sposób jednoznacznie świadczącym o reklamowym charakterze przekazu. Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP.
Osoby prowadzące strony podmiotowe BIP nie muszą być już pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza, że osoby publikujące informację (redaktorzy i administratorzy) mogą być zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę np. umowę zlecenie.
Redaktorzy strony (lub określonych informacji) mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP. Proram wyposażony jest w moduł logowania do części administracyjnej oraz system uprawnień. Wyposażony jest też w szczegółowe logi dostępne w panelu.
Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. Zaleca się ochronę dostępu do części administracyjnej poprzez m.in. odpowiednie wpisy w pliku .htaccess, np. dostęp do folderu administrator tylko określonym IP. Warto zmienić domyślną nazwę katalogu z panelem. Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP oraz administratora serwera.
Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę. MegaBIP jest wyposażony w moduł kopiujące wszystkie dane tekstowe oraz binarne do pliku, który można zgrać na dowolny nośnik.
Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. Każda strona wyposażona jest w mechanizm dziennika, gdzie automatycznie rejestrowane są wszystkie wersje danej podstrony. Tym samym, każdy także dowolny internauta ma wgląd w wersje archiwalne danej strony. Redaktor systemu MegaBIP nie ma możliwości modyfikacji archiwalnych wpisów.
W przypadku awarii brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny. Zależne głównie od serwera. W razie widocznego braku połączenia z bazą danych zaleca się umieszczenie prostej strony index.html - zawierającej podstawowe informacje kontaktowe (nazwa podmiotu, adres, telefony etc.) oraz informacje o chwilowej awarii.
Statystyki - liczba odwiedzin (odsłon) MegaBIP zlicza odsłony każdego dokumentu.
Mapa serwisu MegaBIP wyposażony jest w odpowiedni moduł, który automatycznie generuje przejrzystą mapę strony.

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski