MegaBIP

program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Poprawki w module i JS
06.12.2023

W nowej wersji 5.07 został naprawiony błąd w Rejestrze Umów i ustalaniu kolejności strony (JavaScript).

Zalecamy zmianę nazw
06.12.2023

Zalecamy zmianę nazwy "archiwalne" na "usunięte" - nazwa taka jest użyta w przepisach.

Błędy w zapytaniach ofertowych
04.12.2023

Moduł "Zapytania ofertowe" miał kilka błędów.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Wymagania techniczne

Aby program mógł pracować niezbędne jest posiadanie lub wynajęcie serwera wirtualnego Apache wyposażonego w obsługę języka PHP oraz bazę danych MySQL®. Tak jak każda strona WWW także strona podmiotowa musi mieć własny adres internetowy (jak np. megabip.pl). Choć oczywiście nie jest to wymóg związany z samym programem.

Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych dostępne są w instrukcji.


Uwaga: program może NIE działać na niektórych serwerach (błędnie skonfigurowanych w chmurze). Dlatego rekomendujemy pobranie wersji bezpłatnej i sprawdzenie czy program odpowiada Państwa oczekiwaniom. Można też wówczas przetestować komunikację z serwerem obsługi licencji.


Uwaga: ustawodawca wymaga, by dostęp do części edycyjnej był zabezpieczony szyfrowanym połączeniem SSL, a więc serwer wirtualny musi być wyposażony dodatkowo w tę możliwość. Każda strona zabezpieczona SSL musi zaś mieć certyfikat wydany przez uprawnione instytucje. Często usługodawca oferuje taki certyfikat w ramach świadczonych usług hostingowych. Warto wiedzieć, że Unia wymaga by usługodawca udostępnił najprostszą wersję certyfikatu (Let's Encrypt - wbudowaną w serwer) bezpłatnie.

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski