MegaBIP

Najlepiej przetestowany program do stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Wersja 5.14 - proszę przeczytaj...
16.07.2024

Od wersji 5.14 zostały wprowadzone nowe cechy systemu bezpieczeństwa MegaBIP.

Podatności, CERT, Pełnomocnik i nasze stanowisko.
09.07.2024

W skrócie - nic nowego, a program jest bezpieczny.

W wersji 5.13 jest błąd
05.07.2024

Zachęcamy do aktualizacji do 5.13.1.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Pobierz darmowy BIP

WCAG 2.1

Web Content Accessibility Guidelines czyli wskazówki dotyczące dostepności stron internetowych to dokument opublikowany przez W3C w celu podniesienia dostępności stron WWW. Strony podmiotowe BIP powinny zalecenia te spełniać.

Uwaga: WCAG w wersji 2.1 kładzie szczególny nacisk na pracę redaktorów stron.

Nowy standard WCAG 2.2 obowiązuje od 5.10.2023, ale ponieważ nie ma jeszcze regulacji prawnych w Polsce wciąż obowiązuje wersja 2.1. MegaBIP jest gotowy na wersję 2.2.


Program MegaBIP realizuje zalecenia WCAG poprzez:
 • Wszystkie (i nieliczne) elementy graficzne mają tekst alternatywny (alt);
 • Wszystkie pozycje menu (nawigacja) są dostępne przez klawisz tabulacji;
 • Program odczytuje treści stron;
 • Szablony mają odpowiedni kontrast tekstu i tła;
 • Szablony mają odpowiedni odstęp pomiędzy liniami tekstu;
 • Szablony są zbudowane poprawnie z użyciem pozycjonowanych warstw (nie tabel);
 • Szablony są responsywne, wyświetlają się prawidłowo niezależnie od rozdzielczości ekranu - płynnie się do niej dostosowują;
 • Szablony są dostosowane w poziomie;
 • Można zmienić kontrast strony i powiększyć tekst;
 • Brak równego rodzaju "irytatorów", elementów animowanych i zabronionym w BIPach plików GIF i Flash;
 • Odnośniki mają dobrze widoczny "focus" (obrys) gdy są aktywne;
 • Automatycznie generowana mapa strony;
 • Wszystkie treści są dostępne przy dowolnym powiększeniu obszaru strony;
 • Każdej stronie można nadać unikalną wartość znacznika "title";
 • Język polski jest prawidłowo określony w atrybucie "lang";
 • Dodatkowy dostęp do głównych pozycji strony przez tabulator (skiplinks);


Zalecenia WCAG dla redaktorów BIP:
 • Teksty powinny być pisane prostym, zrozumiałym językiem i tak, by były prawidłowo interpretowane przez oprogramowanie (reader) dla osób słabowidzących;
 • Odnośniki (linki) powinny być sformułowane w jasny sposób, należy unikać odnośników w postaci "więcej";
 • Odnośniki (linki) powinny otwierać się w tym samym oknie (brak paramentru "target");
 • Używane w tekście skróty powinny być choć raz rozwinięte (opisane);
 • Tekst powinien być dzielony na paragrafy, listy wypunktowane i numerowane itd.;
 • Tekst nie powinien wyrównywany do prawej strony;
 • Cytaty powinny być wyraźnie oznaczone;
 • Każda strona powinna mieć unikalną wartość znacznika "title";

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski